ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο χοντρού τοιχώματος , 3ης γενιάς.

Κατάλληλος γιά μεταφορά πόσιμου νερού.

Ανθεκτικός στα χτυπήματα και τις καιρικές συνθήκες.

 Πίεση λειτουργίας 16 bar.

Εφαρμογές :

υδραυλικές εγκαταστάσεις

δίκτυα παροχής νερού

ύδρευση

μεταφορά πόσιμου νερού

δίκτυα υψηλής πίεσης αέρα

 

Διαστάσεις

Εξωτερική διάμετρος

16mm

18mm

22mm

28mm

32mm

40mm

50mm

63mm

75mm

90mm

110mm