ΟΥΡΕΣ

ΟΥΡΕΣ

Διαστάσεις:σπείρωμα Χ στόμιο

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ                                                                      ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

1/8'' Χ 6mm                                                                                                     1/2'' X 13mm

1/8'' X 8mm                                                                                                     3/4'' X 19mm

1/8'' X 10mm                                                                                                      1'' X 25mm

1/4'' X 6mm                                                                                                  1 1/4'' X 32mm

1/4'' X 8mm                                                                                                  1 1/2'' X 38mm

1/4'' X 10mm                                                                                                      2'' X 50mm

1/4'' X 12mm                                                                                                2 1/2'' X 63mm

3/8'' X 8mm                                                                                                         3'' X 75mm

3/8'' X 10mm                                                                                                     4'' X 100mm

3/8'' X 12mm

3/8'' X 14mm

3/8'' X 16mm

1/2'' X 8mm

1/2'' X 10mm

1/2'' X 13mm

1/2'' X 14mm

1/2'' X 16mm

1/2'' X 19mm

3/4'' X 14mm

3/4'' X 16mm

3/4'' X 19mm

1'' X 25mm

1 1/4'' X 32mm

1 1/2'' X 38mm

2'' X 50mm

2 1/2'' X 63mm

3'' X 75mm

4'' X 100mm